BKR informatie

Er zijn veel vragen over het BKR. Is het nou de vijand of juist een vriend. Helpen ze je of maken ze het leven lastig? Het antwoord hierop hangt van je persoonlijke situatie af. Daarom proberen wij via deze website zoveel mogelijk objectieve informatie te verschaffen.

Wat is BKR?

BKR staat voor het Bureau Krediet Registratie en is opgericht in 1965 door het financiële bedrijfsleven om het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) te beheren en te verzorgen. Door de toenemende welvaart en kredietverlening is het noodzakelijk om kredieten te registreren, zo wordt overkreditering bij consumenten voorkomen.

CKI

Het CKI beheert de gegevens van personen aan wie kredietverstrekkers als banken, creditcard- en leasemaatschappijen kredieten of kredietfaciliteiten hebben verstrekt. De dienstverleners hebben als wettelijke plicht om vooraf ze een krediet verlenen, bij BKR te toetsen welke financiële verplichtingen deze persoon in het CKI heeft staan. Zo bepaalt de kredietverstrekker onder andere op basis van deze gegevens of het verantwoord is het gevraagde krediet te verstrekken.

Overkreditering

Wanneer de lening afgesloten is, dient de kredietverstrekker dit te registeren bij BKR, dit wordt een positieve registratie genoemd. Ook moet de zakelijke klant van BKR een eventuele betalingsachterstand op de terugbetaling van het krediet of bijzonderheden van de kredietnemer registreren. Het doel van BKR is om overkreditering en problematische schuldsituaties bij consumenten te voorkomen en financiële risico’s bij kredietverstrekkers te beperken.

Wat doet BKR?

BKR houdt van iedereen met een afgesloten krediet in Nederland een elektronisch dossier bij in het CKI. In het dossier worden persoons- en kredietgegevens bijgehouden, zoals het soort krediet, het kredietbedrag, de looptijd, de aflossingsdatum en eventuele achterstanden of bijzonderheden.

BKR registratie

Op dit moment staan bijna 9 miljoen consumenten geregistreerd in het CKI, hiervan hebben bijna 93% een positieve registratie. Een positieve registratie houdt in dat de consumenten een kredietverlening zijn aangegaan en de betalingsverplichtingen nakomen. De overige 7% heeft problemen met terugbetalen. Er ontstaat een achterstandscodering (A) als de consument na gemiddeld 3 maanden of langer niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen voldoet. Als de kredietnemer zijn ontstane achterstand betaald wordt er een herstelcodering (H) bij zijn naam geregistreerd.

Achterstandscodering

De achterstandscodering blijft wel tot vijf jaar zichtbaar voor zakelijke klanten die een toetsing doen. Op die manier kunnen zakelijke klanten de kredietwaardigheid beoordelen van mensen die een lening aanvragen. Op deze manier helpt BKR krediet- en betalingsrisico’s te beperken en wordt overkreditering en andere problematische schuldsituaties voorkomen. Zakelijke instellingen die zijn aangesloten bij BKR zijn onder andere banken, postorderbedrijven, creditcardmaatschappen en leasemaatschappijen.

BKR oordeelt niet

Enkel de consumenten en zakelijke klanten hebben toegang tot de financiële situatie/status van consumenten. BKR verstrekt geen gegevens aan andere partijen zoals de belastingdienst, overheid en incassobureaus. “We verstrekken alleen objectieve gegevens en oordelen nooit over het wel of niet verstrekken van een krediet” staat duidelijk op de website.